در روزهای اخیر خبری توسط یکی از رسانه های محلی منطقه سیستان منتشر گردید که نشان از عزم جدی جریان های سیاسی در تصاحب کرسی های شورای اسلامی این شهر دارد. به گزارش سیستان نو ، بر اساس خبر منتشر شده جامعه اسلامی دانشگاه زابل که یکی از تشکل های اصولگرا محسوب می شود در […]